Mit Tidsskrift > Artikler

Magthavere og de magtesløse

Lagt på Mit-Helbred.dk den 19-10-2013 kl. 11:57  |  Skrevet af Ole Vestergaard

I de sidste numre af Mit Helbred har været artikler, der har fået Mit Helbred til at påstå, at vi i Danmark har et meningstyranni; nogle få bestemmer næsten alt. Vi har haft associationer til Henrik Ipsens ’En folkefiende’: ”Den forbandede kompakte, liberale Majoritet, den er Sandhedens og Frihedens farligste Fiender.” Ipsen var i 1882 fortaler for ”den enkeltes ret til at tænke anderledes”.
Mit Helbred er upolitisk – men vil alligevel her citere socialdemokraten Hal Koch – en af demokratiets varmeste fortalere – der i 1946 i bogen ’Hvad er demokrati?’ skrev:
-”Der findes et sted her i landet et sogneråd, i hvilket der er to grupper, en flertalsgruppe på 7 medlemmer og en mindretalsgruppe på 4 medlemmer. Flertallet er således solidt, og der er ingen grund til at tro, at det skulle kunne rokkes i de første mange år. I møderne går det meget ofte således til, at flertallet kort og knapt fremsætter det forslag, som man i gruppen er blevet enig om. Derefter får oppositionen ordet. Det er jo en demokratisk forsamling! Den afgiver et langt og velbegrundet indlæg, som viser vanskelighederne ved sagen. Under dette indlæg kan ingen se, om flertalsgruppens medlemmer hører efter eller sover, men vi må vel gå ud fra, at de gør det første. Når oppositionen har fremsat sine indvendinger, kan det ske, at formanden eller en anden siger et par ord – gerne temmelig hvasse ord. Men man er sjælden nået ret langt, før flertalsgruppen foreslår, at man går over til afstemning. En videre drøftelse finder man som regel ikke nødvendig. Det er det heller ikke. For flertallet har afgjort sagen i forvejen og bryder sig ikke en døjt om modparten eller dens synspunkter. Men mødet slutter altid med en god demokratisk afstemning, hvor stemmerne mærkelig nok falder 7 mod 4, hvorefter man går hver til sit, overbevist om at have gjort et godt demokratisk arbejde. Har ordet ikke været frit, er sagen ikke blevet afgjort ved afstemning, og har flertallet ikke fået lov at bestemme? Hvad vil man mere? Alle ville blive højst forbavset – mindretallet dog måske glædeligt overrasket – ved at høre den påstand fremsat, at denne ordning er i højeste grad udemokratisk.”
I dette nummer af Mit Helbred er der sat fokus på vaccination. Som Mit Helbred ser det, er det endnu et eksempel på et meningstyranni, vi alle er underlagt – og vi synes alle at være temmelig magtesløse. Vi har ikke tvangsvaccination - men nogle af vaccinationerne fungerer næsten sådan. Her tænkes på børnevaccinationsprogrammet og masse-influenzavaccination på visse arbejdspladser. Hvem tør sige nej? Mister barnet sin vuggestueplads eller mister man sit arbejde, når man er ”usolidarisk”? Den enkeltes ret til at råde over eget liv og sine børns liv er tilsidesat med et mere end tvivlsomt argument fra flertallet: Vaccination er i fællesskabets interesse.
Der er afsat 100 mia. kr. til sundhedsvæsnet i Danmark, så det er et spørgsmål om at prioritere. Mit Helbred mener der prioriteres forkert. Start med at afskaffe den gratis tilbudte HPV-vaccination.
Og læs endvidere side 21 om moderne trådløst junk, der også forsvares af vores meningstyranni - de vil ikke erkende, at en elektromagnetiske forurening truer folkesundheden. Socialdemokratiets IT-ordfører, Trine Bramsen, vil gerne have fuld mobildækning i ’udkantsdanmark’. Hun vil tvinge teleindustrien til at sætte master op overalt - til gavn for folket! Alle skal overalt have mobildækning. Vi har hidtil undgået decideret vaccinationstvang. I sigte er nu mobiltvang. o.v.

  • Til toppen
  • 1019185 besøgende i alt (200.1 pr. dag)