Mit Tidsskrift > Information

MÅLGRUPPE

Mit Helbred henvender sig både til almindelige, grønne sundhedsbrugere og holistiske sundhedsfagfolk. Blandt fagfolk går tidsskriftet/magasinet på tværs af faggrænser.

OPLAG

3000 stk.

ARTIKLER, DEBATINDLÆG, mv.

Du er velkommen til at sende artikler, debatindlæg mv. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise eller udskyde indlæg. Mit Helbred betaler ikke for artikler. Indlæg modtages gerne på e-mail: mail@mit-helbred.dk Tekst for sig - og billeder for sig. Billeder som jpg.filer - 300 pixel i opløsning - eller tilsendte foto med snailpost. Foto returneres. Du kan naturligvis også sende din artikel til os med posten i almindelig skreven form.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Ole Vestergaard, Cand. scient.

UDGIVELSER

Mit Helbred (ISSN: 0906-2815) udkommer 6 gange om året. Nr 2 og 5 i en årgang er udvidede numre. Mit Helbred kan kun købes i abonnement. For abonnementstegning, gratis prøvenumre eller køb af enkelt numre: se under menupunktet Kontakt.
Mit Helbred udgives af forlaget Mit Helbred (CVR: 14596933). Se alle Mit Helbreds aktiviteter på www.mit-helbred.com

PRISER

1 års abonnement 298,00 kr.
1/2 års abonnement 149,00 kr.

Enkelt numre nuværende årgang: 71,00 kr. pr.stk.
Enkelt nummer tidlige årgange: 35,00 kr. pr stk.
Enkelt numre fremsendes portofrit.

Hvis du ikke har abonneret på Mit Helbred det sidste halve år kan du bestille et prøveabonnement:
6 numre (1/1 år) normalpris kr. 225,00.Ingen binding. Ingen opsigelsesvarsel. Når perioden er forbi standser prøveabonnementet automatisk.
Medlemmer af patientforeninger og behandlerforeninger, m.m. (MayDay f.eks.) der er nævnt her på hjemmesiden under links m.m./andre links kan modtage tidsskriftet/magasinet Mit Helbred til FAST særpris - 225,- kr./år. Det samme, hvis man er under uddannelse. Medlemmer af Danske Kinesiologer kan tegne et supplerende abonnement kr. 195,-/år - der sikrer levering af alle numre i en årgang.

Alle priser er inklusive moms, porto og ekspedition.Ved køb af abonnement accepterer du Mit Helbreds salgs- og leveringsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst på forhånd.

KOLLEKTIVE ABONNEMENTER

Foreninger/Netværk kan tegne kollektivt abonnement på Mit Helbred - abonnement med rabat. Mit Helbred sørger for, at bladet bliver sendt til alle medlemmer.
Man kan tegne kollektivt abonnement på alle numre i en årgang eller færre numre.
FORENINGER DER PT MODTAGER MIT HELBRED I KOLLEKTIVT ABONNEMENT
To numre i en årgang:
Danske Kinesiologer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER TIDSSKRIFTET MIT HELBRED

GENERELT
Et abonnement er fremadrettet og starter med nyeste nummer – medmindre du som køber ønsker noget andet. Ved et prøveabonnement eller 1/1 års abonnement leveres 6 numre af tidsskriftet/magasinet Mit Helbred og ved ½ års abonnement leveres 3 numre. Pris er inklusiv moms og forsendelse (PostDanmark). Abonnementet er uopsigeligt i perioden. Ønsker du at framelde bladet under en abonnementsperiode - kan vi godt standse leveringen straks - men du kan ikke få penge tilbage.
BETALING
Opkrævning sker ved udsendelse af indbetalingskort, hvorpå betalingsfrist er angivet. Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred er momsbelagt. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes en påmindelse om betaling UDEN gebyr. Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred kan ikke betales via PBS.
ABONNEMENTSÆNDRINGER
Flytning – midlertidig eller permanent - skal meddeles direkte til Mit Helbred ved at ringe på tlf. 9849 9888 eller pr. e-mail
mail@mit-helbred.dk
LEVERING OG REKLAMATION
Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred leveres kuverteret med PostDanmark. Mit Helbred påtager sig intet ansvar for ufyldestgørende opgivet adresse, manglende eller ukorrekt placeret afleveringsmulighed (postkasse). Kontakt Mit Helbred på tlf. 9849 9888 ved problemer. Der tages forbehold for force majeure.
MIDLERTIDIG AFMELDING
Midlertidig afbrydelse af leveringen er mulig – men der kan IKKE ske tilbagebetaling af et abonnement. Angiv en dato – når den kendes - for genoptagelse af bladleveringen.
OPSIGELSE
Et abonnement er altid forudbetalt for en periode – er bindende - og løber perioden ud. Der er IKKE opsigelsesvarsel på tidsskriftet/magasinet Mit Helbred. Ønsker du ikke at forny dit abonnement undlader du blot at betale en fornyelsesforespørgsel – og bladleveringen stopper automatisk. Vi tillader os – inden vi sletter dig som abonnent - at sende et brev, hvor vi spørger om du er sikker på at stoppe. Dette brev er IKKE en rykker, blot en sidste henvendelse fra os.
ADRESSEOPLYSNINGER
Din adresse er fortrolig, og Mit Helbred behandler din adresseoplysning fortroligt. Data vil ikke blive overdraget til andre. Regnskabsoplysninger vil overfor SKAT blive opbevaret i 5 år. På nettet www.mit-helbred.dk kan abonnenter blive gratis optaget på en henvisningsliste. KUN abonnenter (direkte abonnement eller under kollektivt abonnement) kan optages på henvisningslisten. Man skal SELV bede om optagelse på henvisningslisten (skriv til mail@mit-helbred.dk) og man skal SELV angive de oplysninger man ønsker bragt – dog højst navn, adresse, tlf., mail og hjemmeside. Henvisningslisten er opdelt i specialer så man skal endvidere oplyse sit hovedspeciale – f.eks. zoneterapeut eller kinesiolog. Man skal SELV henvende sig til Mit Helbred (mail@mit-helbred.dk) hvis man ønsker ændringer på listen, vil slettes af listen eller andet. Mit Helbred udfører straks de ændringer der ønskes i vores eget system. Mit Helbred tager ikke ansvar for oplysninger på søgemaskiner – hvor gamle oplysninger kan være fastfrosset i længere tid. Her skal rettes direkte henvendelse til ”søgemaskinen” – f.eks. Google.
FORCE MAJEURE
Abonnement tegnes med forbehold for force majeure. Der betales ikke penge tilbage – hverken helt eller delvist – hvis vi uventet er nødsaget til at afvikle - eller forsinket udgive - tidskriftet/magasinet Mit Helbred. Ligeså i force majeure lignende situationer – f.eks. dødsfald - der umuliggør fortsat fremstilling af tidsskriftet/magasinet Mit Helbred. Her vil der ej heller kunne ske tilbagebetaling af abonnement – hverken helt eller delvist.

ANNONCER

Mit Helbred har nu prisfald på annoncer. De nye priser farveannoncer:
Til kant farveannoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side (A4) 210x297 + 3 mm ud over til afskæring 2400,- kr. Bagsiden + 600,- kr.
1/2 side (A5) 210x148 + 3 mm ud over til afskæring 1500,- kr.
1/2 side (A5) 105x297 + 3 mm ud over til afskæring 1500,- kr.
Ikke til kant farveannoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side 183x255 2400,- kr.
1/2 side 183x128 1500,- kr.
1/2 side 090x255 1500,- kr.
1/4 side 090x128 0850,- kr.
1/4 side 183x064 0850,- kr.
OBS: Farveannoncer med forbehold.
Andre mål: Kontakt venligst redaktøren tlf. 9849 9888 eller mail@mit-helbred.dk

Sort/hvid annoncer
1/2 side s/h: 900,-kr.
1/1 side s/h: 1400,-kr.
Andre mål: Kontakt venligst redaktøren tlf. 9849 9888 eller mail@mit-helbred.dk

DEADLINE


MH1 udkommer 10. februar
Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale 10. januar
MH2 udkommer 10. april
Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale 10. marts
MH3 udkommer 10. juni
Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale 10. maj
MH4 udkommer 10. august
Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale 10. juli
MH5 udkommer 10. oktober
Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale 10. september
MH6 udkommer 10. december
Annoncetilsagn inkl. format samt tekst materiale 10. november

Vedrørende annoncer
Tilsagn og format den 10. i ulige måneder men deadline reproklart annoncemateriale d. 25. i ulige måneder.

  • Til toppen
  • 1019192 besøgende i alt (200.1 pr. dag)