MEDDELELSER, m.m.

MEDDELELSER, m.m.

Mit Helbreds Venner

I tidsskriftet Mit Helbred blad 2 og blad 5 i hver årgang - er en liste over 'Mit Helbreds Venner'. Man indbetaler et engangsbeløb - 500,- kr. til Mit Helbred. Beløbene fra Mit Helbreds Venner fungerer som en økonomisk stødpude. Ønsker man ikke mere at være blandt 'Mit Helbreds Venner' kan man - med ½ års varsel og returnering af vennebeviset - få sine penge tilbage.  Dog kun 400 kr. idet de 100 kr. af de 500 kr. var er moms. Vennebeviset er personligt og kan ikke overdrages.

Send dit navn og adresse til Mit Helbred på mail (mail@mit-helbred.dk) eller via kontaktformularen her på hjemmesiden.

Ønsker du at være anonym - dvs. ikke være med på de to årlige offentliggjorte lister - angiv da venligst dette.

Det skulle glæde os om du vil være en af bladets stødpuder.


Med venlig hilsen

Ole Vestergaard, redaktør


VIGTIGT

Der er kommet et vigtigt 'borgerforslag':

'Stop for vaccination mod COVID-19'.

Gå ind på

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08063

Skriv under inden 21-11-2021.

Stop for vaccination mod COVID-19. Dette forslag er gengivet nedenfor - og kan også læses i Mit Helbred 3/2021.


Regeringen pålægges snarest at stoppe vaccination
mod COVID-19 i Danmark (forslag ID=08063)


Bemærkninger til forslaget
COVID-19 er en sygdom i luftvejene forårsaget af SARS-CoV-2 virus. Vaccinerne mod COVID-19 har ikke gennemgået langvarige tests for sikkerhed og effektivitet.


Der var per 17. april 2021 indrapporteret 330.218 bivirkninger, heraf 7766 dødsfald fra COVID-19 vacciner i EU ifølge ”EudraVigilance”, der er oprettet af European Medicines Agency til indrapportering af bivirkninger ved medicin. For de to COVID-19 vacciner, der stadig anvendes i Danmark var der i alt indrapporteret 160.586 bivirkninger, heraf 6387 dødsfald i EU pr. 17. april 2021. Fortsat vaccination kan overbelaste sundhedsvæsenet, når patienter med bivirkninger skal behandles.


Der findes i dag effektive behandlinger mod COVID-19. Blandt de mest succesfulde er Dr. Vladimir Zelenkos Behandlingsprotokol for patienter med COVID-19 symptomer. Grundlæggende omfatter denne behandling indtagelse af følgende kosttilskud:
    • Zink: 50 mg en gang
    dagligt i 7 dage.
    • C- vitamin: 1000 mg en gang dagligt i 7 dage.
    • D3-vitamin: 125 mikrogram en
    gang dagligt i 7 dage.
Behandlingen sættes i gang snarest, hvis man får begyndende symptomer på COVID-19.


Dr. Zelenko har med succes behandlet over 3000 patienter for COVID-19. Han har offentliggjort sin behandlingsprotokol, der kan tilgås fra hans website. For høj-risiko patienter kan der tilføjes visse medikamenter, som det ses i hans protokol. Der er endvidere en forebyggelsesprotokol med lavere doser af ovennævnte kosttilskud, hvis man ønsker at forebygge udbrud af COVID-19.
Der findes også andre effektive behandlinger som f.eks.:
• Dr. David Brownsteins behandling med indånding af tågeforstøvet brintoverilte og jod.
• Dr. Andreas Kalckers behandling med medikamentet chlorine dioxide, der har en succesrate tæt på 100%. Denne behandling anvendes i dag af over 4000 læger i 22 lande.
Ovenstående er blot et lille udpluk.


I helsemagasiner er der i den senere tid berettet om en del flere effektive behandlinger.
Endvidere er COVID-19 blevet væsentlig mindre farlig siden den brød ud for over et år siden. Dette er blevet forklaret af professor og nobelprismodtager Luc Montagnier, der undersøgte SARS-CoV-2 virusens genetik. Han opdagede, at den havde kunstigt indsat genetisk materiale, men, som han forklarede, så vil de kunstigt indsatte gener med tiden udgå, efterhånden som virusen muterer. Hvor nogle fik alvorlige sygdomsforløb med senfølger fra sidste års SARS-CoV-2 virus, så er dette ikke længere almindeligt med de efterfølgende mutationer af SARS-CoV-2, der er i omløb i dag.


Vi finder derfor ikke, at der er grundlag for den fortsatte anvendelse af COVID-19 vacciner, der ikke har gennemgået tilstrækkelig afprøvning, og som forårsager mange alvorlige bivirkninger og dødsfald.

Forslag stillet af:
• Niels Kristen Christensen
Faaborg-Midtfyn
niels@ludvigslyst.dk


Medstillere:
• Mads Møller Wedel-Ibsen
Aabenraa
mads@wedel-ibsen.dk


• Ole Vestergaard
Læsø
mail@mit-helbred.dk


• Kirsia Isabella Olufsen
Nyborg
dansemagi@gmail.com


• Birthe Heldt
Furesø
birthe1@live.dk