Tidsskriftet Mit Helbred

Tidsskriftet Mit Helbred kan købes i abonnement. Udkommer 6 gange om året (nr.2 og nr. 5 er udvidede numre).

Prøveabonnement: 225,- kr. pr. år inkl. forsendelse (ingen binding - ophører automatisk). Prøveab. kan tegnes om man ikke har abonneret det sidste ½ år.
Særpris: 225,- kr. pr. år.  inkl. forsendelse (ingen binding - ophører automatisk). Gælder medlemmer af MayDay, Tidslerne,  EHS, FMSD, DK, m.fl.

Normalpris: 298,- kr. pr. år inkl. forsendelse (ingen binding - ophører automatisk).

Enkelt numre af nyeste årgang: 71,- kr. inkl. forsendelse. Enkelt numre af ældre årgange: 35,- kr. inkl. forsendelse.

NYESTE BLAD

Mit Helbred 4/2019 (august/september)

Indhold:

Mirakelkapsel mod fedme - hvorfor tager nogle mennesker på - andre ikke - med samme mad?
Blot at opholde sig i naturen virker positivt på vores helbred
D-vitamin mangel hos børn giver forhøjet blodtryk
Virusterapi på urinblærekræft (UPDATE)
Sund kost kan fjerne MS-symptomer i laboratoriemus (UPDATE)
Luft- og støjforurening nedsætter den forventede levetid
Mejeriprodukter og helbred (Ole Vestergaard)
Antibiotika kan dæmpe lymfekræft i huden
To ud af tre danskere lider af kroniske sygdomme
LÆSERNE SKRIVER. Tvangsindlæggelse [”Karina Hansen sagen”]  (Stig Gerdes og Bente Stenfalk)
Spis antioxidanter inden CT-scanning
Livsstil kan overrule genetik (UPDATE)

    

MÅLGRUPPE
Mit Helbred henvender sig både til almindelige, grønne sundhedsbrugere og holistiske sundhedsfagfolk. Blandt fagfolk går tidsskriftet/magasinet på tværs af faggrænser.


OPLAG
2500 stk..


ARTIKLER, DEBATINDLÆG, mv.
Du er velkommen til at sende artikler, debatindlæg mv. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise eller udskyde indlæg. Mit Helbred betaler ikke for artikler. Indlæg modtages gerne på e-mail: mail@mit-helbred.dk Tekst for sig - og billeder for sig. Billeder som jpg.filer - 300 pixel i opløsning - eller tilsendte foto med snailpost. Foto returneres. Du kan naturligvis også sende din artikel til os med posten i almindelig skreven form.


ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Ole Vestergaard, Cand. scient.


UDGIVELSER
Mit Helbred (ISSN: 0906-2815) udkommer 6 gange om året. Nr 2 og 5 i en årgang er udvidede numre. Mit Helbred kan kun købes i abonnement. For abonnementstegning, gratis prøvenumre eller køb af enkelt numre: se under menupunktet Kontakt.
Mit Helbred udgives af forlaget Mit Helbred (CVR: 14596933)


PRISER
1 års abonnement 298,00 kr.
1/2 års abonnement 149,00 kr.

Enkelt numre nuværende årgang: 71,00 kr. pr.stk.
Enkelt nummer tidlige årgange: 35,00 kr. pr stk.
Enkelt numre fremsendes portofrit.

Hvis du ikke har abonneret på Mit Helbred det sidste halve år kan du bestille et prøveabonnement:
6 numre (1/1 år) normalpris kr. 225,00.Ingen binding. Ingen opsigelsesvarsel. Når perioden er forbi standser prøveabonnementet automatisk.
Medlemmer af patientforeninger og behandlerforeninger, m.m. (MayDay f.eks.) der er nævnt her på hjemmesiden under links m.m./andre links kan modtage tidsskriftet/magasinet Mit Helbred til FAST særpris - 225,- kr./år. Det samme, hvis man er under uddannelse. Medlemmer af Danske Kinesiologer kan tegne et supplerende abonnement kr. 195,-/år - der sikrer levering af alle numre i en årgang.

Alle priser er inklusive moms, porto og ekspedition.Ved køb af abonnement accepterer du Mit Helbreds salgs- og leveringsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst på forhånd.


KOLLEKTIVE ABONNEMENTER
Foreninger/Netværk kan tegne kollektivt abonnement på Mit Helbred - abonnement med rabat. Mit Helbred sørger for, at bladet bliver sendt til alle medlemmer.
Man kan tegne kollektivt abonnement på alle numre i en årgang eller færre.


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER TIDSSKRIFTET MIT HELBRED
GENERELT
Et abonnement er fremadrettet og starter med nyeste nummer – medmindre du som køber ønsker noget andet. Ved et prøveabonnement eller 1/1 års abonnement leveres 6 numre af tidsskriftet/magasinet Mit Helbred og ved ½ års abonnement leveres 3 numre. Pris er inklusiv moms og forsendelse (PostDanmark). Abonnementet er uopsigeligt i perioden. Ønsker du at framelde bladet under en abonnementsperiode - kan vi godt standse leveringen straks - men du kan ikke få penge tilbage.
BETALING
Opkrævning sker ved udsendelse af indbetalingskort, hvorpå betalingsfrist er angivet. Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred er momsbelagt. Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes en påmindelse om betaling UDEN gebyr. Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred kan ikke betales via PBS.
ABONNEMENTSÆNDRINGER
Flytning – midlertidig eller permanent - skal meddeles direkte til Mit Helbred ved at ringe på tlf. 9849 9888 eller pr. e-mail  mail@mit-helbred.dk
LEVERING OG REKLAMATION
Tidsskriftet/magasinet Mit Helbred leveres kuverteret med PostNord. . Mit Helbred påtager sig intet ansvar for ufyldestgørende opgivet adresse, manglende eller ukorrekt placeret afleveringsmulighed (postkasse). Kontakt Mit Helbred på tlf. 9849 9888 ved problemer. Der tages forbehold for force majeure.
MIDLERTIDIG AFMELDING
Midlertidig afbrydelse af leveringen er mulig – men der kan IKKE ske tilbagebetaling af et abonnement. Angiv en dato – når den kendes - for genoptagelse af bladleveringen.
OPSIGELSE
Et abonnement er altid forudbetalt for en periode – er bindende - og løber perioden ud. Der er IKKE opsigelsesvarsel på tidsskriftet/magasinet Mit Helbred. Ønsker du ikke at forny dit abonnement undlader du blot at betale en fornyelsesforespørgsel – og bladleveringen stopper automatisk. Vi tillader os – inden vi sletter dig som abonnent - at sende et brev, hvor vi spørger om du er sikker på at stoppe. Dette brev er IKKE en rykker, blot en sidste henvendelse fra os.
ADRESSEOPLYSNINGER
Din adresse er fortrolig, og Mit Helbred behandler din adresseoplysning fortroligt. Data vil ikke blive overdraget til andre. Regnskabsoplysninger vil overfor SKAT blive opbevaret i 5 år. Mit Helbred tager ikke ansvar for oplysninger på søgemaskiner – hvor gamle oplysninger kan være fastfrosset i længere tid. Her skal rettes direkte henvendelse til ”søgemaskinen” – f.eks. Google.
FORCE MAJEURE
Abonnement tegnes med forbehold for force majeure. Der betales ikke penge tilbage – hverken helt eller delvist – hvis vi uventet er nødsaget til at afvikle - eller forsinket udgive - tidskriftet/magasinet Mit Helbred. Ligeså i force majeure lignende situationer – f.eks. dødsfald - der umuliggør fortsat fremstilling af tidsskriftet/magasinet Mit Helbred. Her vil der ej heller kunne ske tilbagebetaling af abonnement – hverken helt eller delvist.

ANNONCER
Priser farveannoncer:
Til kant farveannoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side (A4) 210x297 + 3 mm ud over til afskæring 2400,- kr. Bagsiden + 600,- kr.
(Bagsiden er reserveret hele 2019)

1/2 side (A5) 210x148 + 3 mm ud over til afskæring 1500,- kr.
1/2 side (A5) 105x297 + 3 mm ud over til afskæring 1500,- kr.
Ikke til kant farveannoncer
Bredde x Højde (mm):
1/1 side 183x255 2400,- kr.
1/2 side 183x128 1500,- kr.
1/2 side 090x255 1500,- kr.
1/4 side 090x128 0850,- kr.
1/4 side 183x064 0850,- kr.
OBS: Farveannoncer med forbehold og p.t. kun mulig på bladets omslag.
Andre mål: Kontakt venligst redaktøren tlf. 9849 9888 eller mail@mit-helbred.dk


Priser sort/hvid annoncer
1/2 side s/h: 900,-kr.
1/1 side s/h: 1400,-kr.
Andre mål: Kontakt venligst redaktøren tlf. 9849 9888 eller mail@mit-helbred.dk


DEADLINE

MH1 udkommer 10. februar.   Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. januar.
MH2 udkommer 10. april.  Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. marts.
MH3 udkommer 10. juni. Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. maj.
MH4 udkommer 10. august.  Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. juli. 
MH5 udkommer 10. oktober. Annoncetilsagn inkl. format samt tekstmateriale senest 10. september. 
MH6 udkommer 10. december. Annoncetilsagn inkl. format samt tekst materiale senest 10. november.

Deadline vedrørende annoncer
Tilsagn og format den 10. i ulige måneder men deadline reproklart annoncemateriale d. 25. i ulige måneder.

Mit Helbred indhold

Blade årgang 2019

Blade årgang 2018

Blade årgang 2017

Blade årgang 2016
Blade årgang 2015
Blade årgang 2014
Blade årgang 2013

siderne er under opbygningMIT HELBRED   KONGEVEJEN 29   9940 LÆSØ


Tlf.: 9849 9888 (telefontider: man-fre: 09.00 - 16.00)

SMS: 2424 2708

Email: mail@mit-helbred.dk


CVR: 1459 6933